Příspěvky

Čištění rozvodů vytápění - Šrolovo řeznictví v Trutnově

Čištění a dezinfekce 540 m nádražních rozvodů pro zásobování vlakových souprav ČD pitnou vodou na nádraží Praha - Smíchov