Čištění a dezinfekce 540 m nádražních rozvodů pro zásobování vlakových souprav ČD pitnou vodou na nádraží Praha - Smíchov


I vlaky ČD musí svým cestujícmí poskytovat čistou vodu. Velká nádraží mají instalace a rozvody, ze kterých vlakové soupravy odebírají pitnou vodu do svých zásobníků. Aby byla zaručena čistota vody, je třeba alespoň jednou za rok celé nádražní rozvody propláchnout a vydenzifikovat. 

Během nočního výjezdu jsme na nádraží Praha-Smíchov propláchli a vydezifikovali 540 metrů rozvodů pitné vody.  

Pomohli jsme ČD a nádraží Praha-Smíchov, když jsme během nočního provozu propláchli a vydezinfikovali 540 metrů rozvodů pitné vody. Díky tomu mohou soupravy ČD odebírat pro své cestující kvalitní vodu.Komentáře