Příspěvky

Vyčištěná kanalizace zachránila pobyt 150 dětí na Rýchorské Boudě ve východních Krkonoších

V jaroměřském Karsitu dnes mohou topit lépe díky vyčištěným kotlům Junkers