Čistění kompletních rozvodů pitné vody a instalace filtrace v historické budově v Celetné, Praha1


Čistění rozvodů pitné vody je v Praze je díky stavu a čistotě městské vodovodní sítě vždycky výzva. A v centru Prahy pak obzvlášť. Tentokrát jsem čistil kompletní rozvody studené a teplé vody v historické dvoupodlažní budově v Celetné ul. u Prašné brány. V budově bylo třeba demontovat a znovu nasadit přes 100 vodovodních kohoutů. 

Vedle bězných průměrů trubek rozvodů vody bylo třeba vyčistit i PPR trubky 50 x 8,3, kterými je budova připojena k městské síti. 
 
Součástí práce byla i instalace filtrace pro oddělení nečistot, které s vodou přitékají z městského zdroje. Zvolil jsem mechanický filtr Centropur, který splňoval provozní požadavky na zvládnutí filtrace při dostatečném průtoku vody. Filtr je možné dle potřeby během provozu odklalit. Komentáře