Jak provádím měření účinnosti rozvodů tepla a topných těles termokamerou


Často se mě zákazníci zmateně ptají, jak moc se rozvody topení a vody zanášejí nečistotami a zda má čištění jak chemické, nebo mechanické vůbec smysl. 
Přibral jsem si proto na pomoc šikovného pomocníka - termokameru. S její pomocí dokážu potenciálnímu klientovi názorně ukázat, jak efektivně mu topení nebo rozvody teplé vody fungují. 


Momentálně využívám termokameru KT 384 s HD rozlišením od polské společnosti SONEL. I když to není levná hračky, je to velmi výkonný a spolehlivý nástroj. 
Zjednodušeně řečeno kamera si dokáže měřená místa zkalibrovat na nejteplejší a chladné místo. Na obrázku, který lze uložit jna paměťovou kartu v čitelném formátu, pak přesně vidíte, jaká je nejvyšší teplota a jaký je rozdíl mezi nejteplejším a nejchladnějším místě tělesa nebo jiného rozvodu tepla. 
V běžném případě topných systémů a topných těles můžete rychle vyhodnotit tepelný spád a případnou neprůchodnost v potrubí nebo tělesech. 
Topný systém se může totiž zanášet minerálními usazeninami z pracovního media (většinou voda), dále částečkami kovu z potrubí nebo rzí u plechových a železných radiátorů. 

Na následujícím obrázku je díky snímkování termokamerou vidět ohřátou část tělesa pouze u vstupu topného média do tělesa. Dále teplo nepronikne. A u takového topení se v zimě moc neohřejete. Podívejte jak se s termokamerou pomerně rychle a kvalitně pracuje. Stačí z odpovídajích podmínek namířit snímací čidlo na měřený objekt a ihned máme hotovo. Pak už se snímkem můžeme naložit dle našich potřeb. 
Termokamera je velký pomocník, spolu s kterým dokážeme vyhodnotit potřebu čištění, průchodnost potrubí a topných těles. 
Určite neváhejte a zažádejte u mě změření objektů nebo částí bytu. Provedu ZDARMA. 

Komentáře